Działalność Ośrodka „Bratek” – założenia i realizacja.

Do Ośrodka uczęszczają osoby cierpiące na zaburzenia z kręgu schizofrenii i ich rodziny. Pacjenci skupieni są w ramach Ośrodka „Bratek”, ich opiekunowie tworzą „Klub Nadzieja”. Cele funkcjonowania Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Chorych Psychicznie to: wsparcie pacjentów i ich rodzin w radzeniu sobie z chorobą i z trudnościami codziennego życia, dostarczenie wiedzy na temat choroby, poprawa funkcjonowania społecznego chorych, łamanie stereotypów dotyczących osób chorych psychicznie.

Cele te realizowane są poprzez następujące formy działalności Ośrodka:

  1. Spotkania grupy wsparcia. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Stworzona jest tu szansa na podzielenie się problemami, troskami jak i dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w ostatnim czasie. Uczestnicy mogą wysłuchać opinii i rady innych osób wobec „przynoszonych” przez nich trudności. Są to o tyle cenne uwagi, iż pochodzą od osób, które także chorują na schizofrenie. Pamiętam spotkanie, na którym jeden z uczestników powiedział, iż dwa tygodnie temu umarła jego matka. Otrzymał od innych członków grupy wyrazy współczucia jak i rady: by nie zamykał się w domu i częściej przychodził do Ośrodka, by mówił o swoich uczuciach, by modlił się za rodziców, co przynosi ulgę w przeżywaniu żałoby.
  2. Spotkania indywidualne z terapeutą (psychologiem, lekarzem), stanowią okazję do poruszenia problemów, których pacjent nie porusza na forum grupy, są miejscem na psychoterapię indywidualną, której najważniejszymi elementami są: nawiązanie kontaktu, werbalizacja przeżyć psychotycznych, uzyskanie wglądu w objawy psychotyczne, integracja i wzmocnienie, zrozumienie tła i problemów sprzyjających wybuchowi choroby.
  3. Psychoedukacja – objęci nią zostają pacjenci po drugim epizodzie psychotycznym; dostarcza wiedzy na temat choroby, leczenia i rehabilitacji
  4. Treningi umiejętności społecznych – w tym treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, twórczości; mają na celu podnieść kompetencje społeczne chorych zubożałe na skutek procesu chorobowego
  5. Obchody Światowego dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenie „Schizofrenia otwórzcie drzwi” – pacjenci wraz rodzicami (którzy uczęszczają na spotkania grupy wsparcia dla rodziców) przychodzą na Rynek Wielki miasta, gdzie mają miejsce główne obchody Dnia. Po wysłuchaniu przemówienia, któro m.in. dotyka stereotypów dotyczących chorych psychicznie wszyscy obecni na zamojskiej starówce przechodzą przez symboliczne drzwi. Później ma miejsce kiermasz prac wykonanych przez pacjentów w ramach terapii zajęciowej. Istnieje też możliwość rozmowy z lekarzem, psychologiem i rodzicami osób chorych.
  6. Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców. Odbywają się one raz w miesiącu. Rodzice skupiają się na relacjach ze swoimi chorymi dziećmi i na tym jak radzą sobie z ich chorobą. Przez swoją obecność i wysłuchanie siebie nawzajem udzielają sobie wsparcia. Dają innym wskazówki jak sami radzą sobie z poruszanymi przez nich problemami.
  7. Od początku lipca 2014 roku spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 11:00 .
  8. Rodzice i opiekunowie powinni również chodzić na terapie psychologiczne aby leczenie ich dzieci przynosiło lepsze rezultaty.
  9. Zajęcia w Ośrodku „Bratek” odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 9:00-13:00
Wtorek 8:00-12:00
Środa 8:00-12:00
Czwartek 8:00-13:00
Piątek 8:00-12:00
Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę