Współpraca

Jak każdy wie zawsze jeden człowiek potrzebował drugiego – w różnych celach. Podobnie jest z nami i naszym Ośrodkiem. Aby zaistnieć i działać również potrzebowaliśmy i potrzebujemy pomocy innych ludzi i organizacji.

Pani Irena Polkowska
Przez długi czas współpracowaliśmy z panią Irenką Polkowską, zamojską poetką pisarką oraz emerytowaną nauczycielką gry na fortepianie. Pani Irenka odegrała ważną rolę przy powstaniu ZSOZP. Była ona członkinią Komitetu Założycielskiego. Po powstaniu Ośrodka w 1998 roku przez bardzo długi czas przychodziła do nas. Czytała nam wiersze – cudze i swoje, książki które napisała, opowiadała o swoich przeżyciach z lat młodości. Zapoznawała nas z ciekawostkami naukowymi. Chociaż pani Irenka nie prowadzi z nami już zajęć ponieważ sama ma problemy zdrowotne to jednak była i jest naszą serdeczną przyjaciółką. Tradycyjnie już od wielu lat pojawia się u nas na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia aby zjeść z nami posiłek przedświąteczny.

Pan Roman Sobański
Pan Roman podobnie jak Pani Irenka był członkiem Komitetu Założycielskiego ZSOZP. Przez wiele lat przychodził do nas prowadzić zajęcia. Puszczał nam muzykę klasyczną, opowiadał o jej twórcach, uczył nas fajnych piosenek. Pan Roman musiał niestety przestać chodzić do nas ponieważ przeprowadził się do Puław.

Studium medyczne
Przez kilka lat z przerwami przychodzili do nas uczniowie Studium Medycznego, uczący się na kierunku terapii zajęciowej. Prowadzili z nami głównie zajęcia plastyczne i kulinarne. Wyjeżdżaliśmy wspólnie również do wsi Kaczórki na ognisko. Trzy, cztery lata temu przestali do nas przychodzić, ponieważ zlikwidowano ten kierunek.

Zamojskie Centrum Wolontariatu
Ostatnio nawiązaliśmy współpracę z ZCW. Jako wolontariuszka była już u nas Pani Maria Jamroż. Spotkanie dotyczyło podróży jaką odbyła do Zanzibaru. Na drugie spotkanie przyszła Pani Krystyna Rybińska-Smyk, zastępca prezesa ZCW. Opowiadała o wolontariacie: kto to jest wolontariusz, co daje wolontariat i kto może być wolontariuszem. Tematami kolejnych wizyt Pani Krystyny były: życie i twórczość Sławomira Mrożka, humor żydowski, powstanie i działalność Kabaretu Starszych Panów, monologi i piosenki Kabaretu Elita.

Bank BPH i Tomasz Kozar
Kierownik zamojskiego oddziału Banku BPH Pan Tomasz Kozar miał w tym roku (2013) możliwość rozdysponowania na cel charytatywny 5 tysięcy złotych. Pani Krystyna Rybińska-Smyk do której się zgłosił o pomoc w wybraniu organizacji, której należy pomóc, wskazała nasz Ośrodek, jako silnie potrzebujący pomocy. Dzięki Panu Tomkowi został sfinansowany nowy aneks kuchenny, który był bardzo potrzebny Ośrodkowi, gdyż dotychczasowy miał już 15 lat.

Autor: Mariusz Blicharz.

Jesteś osobą odwiedzającą tę stronę